Miljoenennota 2023 (36.200) , Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208), Belastingplan 2023 (36.202); brief van de minister voor APP over de uitvoering van de moties van het lid Van Rooijen over inkomensondersteuning AOW (IOAOW) (EK 36.200 / 36.208, AU)