Kernenergie (32.645); brief regering; Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie (TK, 116)