Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383), Toekomst veehouderij (28.973); brief regering; Rapport 'Verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk' (TK 29.383 / 28.973, 382)