EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591) (36.286); brief aan de Vice-voorzitter van de Europese Commissie met vragen over de Europese noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie (EK, A). .

12 januari 2023

Bijlage