Najaarsnota 2022 (36.250) , Tiende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen (36.252); brief regering; Reactie op de moties ingediend tijdens het debat over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen en tijdens het debat over de Najaarsnota 2022 (TK 36.252 / 36.250, 36)