Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII); brief regering; Appreciatie amendement van het lid Van Strien c.s. ter vervanging van nr. 85 over het verlengen van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (Kamerstuk 36200-XIII-87) en uitvoering motie van het lid Graus c.s. over integraal nationaal maritiem industriebeleid onder regie van de minister van EZK (Kamerstuk 36200-XIII-29) (TK, 114)