Kernenergie (32.645), Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813); brief van de minister voor K&E over nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie en toezegging over de rol van kernenergie in relatie tot eerdere kabinetsappreciatie IPCC-rapport (EK 32.645 / 32.813, D)