Vogelpestcrisis (28.807); brief regering; Leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen (TK, 279)