Dierenwelzijn (28.286), Vogelpestcrisis (28.807); brief regering; Regionaal intrekken van de ophokplicht voor vogels ingesteld i.v.m. risico vogelgriep (TK 28.807 / 28.286, 264)