Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949); brief van de minister van LNV over toezegging 'Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel' (EK, G)