Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)