Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846); brief regering; Een abonnement op de hele wereld. Versterken van het stelsel van openbare bibliotheken (TK, 70)