Miljoenennota 2022 (35.925) , Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk (35.984); brief van de staatssecretaris van OCW over stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur (EK 35.984 / 35.925, N)