Vogelpestcrisis (28.807); brief regering; Intensivering aanpak vogelgriep (TK, 269)