Vogelpestcrisis (28.807); brief regering; Instellen landelijke ophok- en afschermplicht ten behoeve van preventie hoogpathogene vogelgriepbesmettingen bij pluimvee (TK, 268)