Dierziektebeleid (29.683); brief regering; Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen (TK, 261)