Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846); brief regering; Eindrapport 'Evaluatie uitvoering motie Asscher' (Kamerstuk 35000-VIII-95) (TK, 69)