Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171); Memorie van toelichting (TK, 3)