Dierziektebeleid (29.683), Toekomst veehouderij (28.973); brief van de minister van LNV ter aanbieding van deelrapporten in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III (EK 28.973 / 29.683, K)