Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489); Nota van wijziging (TK, 8)