Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35.530); nadere memorie van antwoord (EK, E)