Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846); brief regering; Monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2019-2020 (TK, 67)