Huurbeleid (27.926), Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34.373), Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488), Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518), Tijdelijke huurkorting (35.516), Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over actualiteit in het huurbeleid en over betere benutting van de woningvoorraad (EK 34.373 / 27.926 / 35.488 / 35.516 / 35.518 / 35.578, N)