Toekomst veehouderij (28.973); brief regering; Onderzoek welke systeemveranderingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de kalverhouderij (TK 28.973 / 29.683, 242)