Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418), Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.785), Wet kiescollege niet-ingezetenen (36.071); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de hoofdlijnen van de uitvoeringswetgeving voor een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (EK 35.418, G)