Evenredigheidstoets bij verlies Nederlanderschap van rechtswege (35.859 (R2157)); Memorie van toelichting (TK, 3)