Dierenwelzijn (28.286), Infectieziektenbestrijding (25.295), Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35.633); brief van de minister van VWS inzake afschrift verzamelbrief SARS-CoV-2 bij dieren (EK 35.633 / 25.295 / 28.286, G)