Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35.633); brief regering; Nadeelcompensatieregeling bij het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij (TK, 6)