Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij (35.633); brief van de minister van LNV over nadeelcompensatieregeling bij het voorstel ter vervroeging van het verbod op de pelsdierhouderij (EK, B)