Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de wijze waarop de stemwaarde van de leden van het nieuw in te stellen kiescollege zal worden bepaald (EK, E)