Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen (35.409), Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek naar de bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties (EK 35.431 / 35.409, M)