Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522); Memorie van toelichting (TK, 3)