Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden (35.397); brief van de initiatiefnemers ter aanbieding van de consultatie van Bonaire, St. Eustatius en Saba over het initiatiefwetsvoorstel (TK, 6)