Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846); brief regering; Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2019 t/m 2022 en evaluatie Koninklijke Bibliotheek (TK, 58)