Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.418); Memorie van toelichting (TK, 3). .

20 maart 2020

Bijlagen