Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34.716); brief van de minister van BZK over de rol en taken van de burgemeester met het oog op de bestuurlijke aanpak van criminaliteit (EK, L)