Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241), Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35.255), Overige fiscale maatregelen 2020 (35.303), Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35.307), Belastingplan 2020 (35.302), Wet bronbelasting 2021 (35.305), Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306), Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304); brief regering; Overzicht amendementen en moties pakket Belastingplan 2020 (TK 35.302, 66)