Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241), Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35.255), Overige fiscale maatregelen 2020 (35.303), Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35.307), Belastingplan 2020 (35.302), Wet bronbelasting 2021 (35.305), Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306), Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304); brief regering; Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 28 oktober 2019 (TK 35.302, 20)