Verslagen AIVD en MIVD (29.924); brief CTIVD; Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2018 (TK, 181)