Wet modernisering kleineondernemersregeling (35.033), Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (35.029), Overige fiscale maatregelen 2019 (35.027), Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030), Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel (35.032), Belastingplan 2019 (35.026), Wet bedrijfsleven 2019 (35.028); brief regering; Besluit tot wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 en het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 (EK 35.026, K; TK 35.026, 59 herdruk)