Bescherming namen en graden hoger onderwijs (34.412), Wet invoering associate degree-opleiding (34.678); brief inzake aanbieding regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (EK 34.412 / 34.678, I)