Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846); brief regering; Beheerplan van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek (TK, 51)