Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34.725 VIII); brief regering; Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (TK, 9)