Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (34.725 XVI); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (TK, 2)