Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192); brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J) ter aanbieding van het rapport "Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen" met een reactie op de bevindingen (EK, L)