Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846); brief regering; Monitor Bibliotheekwet 2015 (TK, 50)