Jaarverslag en slotwet Koning 2015 (34.475 I); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij de Koning (I) (TK, 2)