Wet uitvoering Common Reporting Standard (34.276), Overige fiscale maatregelen 2016 (34.305), Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303), Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34.306), Wet tegemoetkomingen loondomein (34.304), Belastingplan 2016 (34.302); brief regering; Schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg op 26 oktober 2015 over het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard (TK 34.302, 18)