Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303); Memorie van toelichting (TK, 3)