Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie (33.542), Evaluatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatie- en internetgegevens (33.870); brief regering; Stand van zaken ten aanzien van buiten werking stelling Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Wbt) (TK 33.542 / 33.870, 19)